Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách tắt bật TV không dùng điều khiển từ xa?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Cách tắt bật TV không dùng điều khiển từ xa?

 

how to use Cách tắt bật TV không dùng điều khiển từ xa

           Hãy tìm phím nguồn bên dưới logo của tivi, bạn có thể bật tivi cùng với phím này và không thể sử dụng nó để điều khiển các tính năng khác.

 

           TV

 

 

           power button                

                                            Bên dưới LG logo

 

 

           power button

                                              Dưới đáy

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500