Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sắp xếp kênh chương trình Tivi Web OS 2014

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cài đặt kênh thường dùng
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

* Cách sắp xếp kênh chương trình Tivi  Web OS 2014 để dễ dàng nhớ kênh.

 Ví dụ VTV1 là kênh số 1....

* Cách làm:

B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home( biểu tượng ngôi nhà) > chọn vào biểu tượng bánh xe

cài đặt.

 

 

B2:  Chọn vào mục Kênh

 

 

B3: Vào mục Trình quản lý kênh

 

 

B4: Nhấn vào mục Di Chuyển

 

 

B5: Chọn vào kênh cần chuyển ( Ví dụ C24 là VTV1 đang ở kênh số 6)

 

 

B6: Sau khi đã tích vào kênh cần chuyển, Nhấn vào mục Di chuyển

 

 

B7: Nhập số mong muốn ( ví dụ VTV1 là kênh 1 thì bấm số 1)

 

 

B8:  Cuối cùng chọn Nhập rồi nhấn OK, như vậy kênh VTV1 từ kênh 6 đã chuyển sang kênh 1.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500