Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] Kiểm tra thông tin chương trình

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

Kiểm tra thông tin chương trình [LG webOS TV]

how to use Kiểm tra thông tin chương trình như thế nào

             Thông tin về các chương trình mà bạn đang xem và thời gian hiện tại được hiển thị.

              1. Nếu bạn thấy các biểu ngữ nhỏ nhấp vào nó trong khi thay đổi chương trình
.

 

                 program info small banner

 

 

             2. Các biểu ngữ đầy đủ sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình TV.

                 program info full banner

 

 

             3. Nhấp vào biểu ngữ đầy đủ để xem thêm thông tin.

                 Nhấn up arrow/ down arrow/ left arrow / right arrow nút trên điều khiển từ xa để xem thông tin về các chương trình sau đây

                 hoặc các thông tin chương trình cho các chương trình khác mà không thay đổi các chương trình.
                Nhấnup arrow/ down arrownút để xem thông tin chương trình cho các chương trình khác.

                Nhấn left arrow / right arrow nút để xem thông tin chương trình cho chương trình hiện hành.

 

                 program info

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500