Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] Tôi có thể sử dụng hướng dẫn trên tivi của tôi?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

[LG webOS TV] Tôi có thể sử dụng hướng dẫn trên tivi của tôi?

 

function Hướng dẫn sử dụng

            Để biết thông tin về từng tính năng của LG webOS TV, tham khảo User Guide có sẵn trên TV.
            Nhấn
qestion mark ở trên cùng bên phải củaUser Guide để xem hướng dẫn ngắn gọn cho việc sử dụng Hướng dẫn sử dụng.

             Màu chữ trong Hướng dẫn sử dụng này được sử dụng để chỉ ra những điều sau đây:

             ■ Đỏ: tên của các nút điều khiển từ xa.

             ■ Vàng: các nút các văn bản được hiển thị trên màn hình TV.

             ■ Xanh: liên kết giữa trang và tên của các đầu nối vào TV.

 

             ● Các hình ảnh và thông tin trongUser Guide có thể khác nhau tùy thuộc vào mô hình và hoạt động môi trường.  

             Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước do để nâng cấp các chức năng sản phẩm.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500