Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách ghi hình chương trình Tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

   Câu hỏi:

 

* Muốn lưu lại chương trình Tivi trên Tivi Web OS làm thế nào?

 

  Trả lời:

 

*  Trên tivi Web OS có chức năng Time Machine để ghi lại chương trình

    tivi, có thể ghi trực tiếp, hoặc đặt thời gian ghi.

 

  Cách làm:

 

* B1: Mở kênh chương trình cần ghi

* B2: Trên Điều khiển nhấn vào nút OK ( con lăn)

* B3: Trên màn hình tivi sẽ xuất hiện một hình tròn đỏ góc dưới bên

   trái màn hình, đưa con trỏ chuột vào biểu tượng đó, rồi nhấn OK

 

 

* B4 : Màn hình hiển thị Tùy chọn ghi > chọn vào Ghi

 

 

* B5:  Lúc này tivi đang được ghi chương trình

 

 

* B6: Muốn dừng ghi, nhấn vào biểu tượng tròn, ô vuông đỏ

 

 

* B7: Trên màn hình sẽ hiện Dừng ghi và lưu> chọn Dừng và Lưu

 

 

Vậy là bạn đã hoàn thành việc ghi một chương trình Tivi. Chương trình sẽ

được lưu vào bộ nhớ trong của Tivi.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500