Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách xóa chương trình đã ghi Tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

   Câu hỏi:

 

* Làm thế nào để xóa chương trình đã ghi trên tivi Web OS ?

 

   Trả lời :

 

* Để xóa chương trình đã ghi trên tivi bạn thao khảo cách làm sau.

 

  Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển bạn nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) >

  chọn vào mục Time Machine

 

 

* B2: Chọn vào biểu tượng thùng rác( xóa) góc phải phía trên màn hình

 

 

* B3: Chọn vào chương trình cần xóa> nhấn OK

 

 

B4: Chọn vào xóa> nhấn OK

 

 

Vậy là chương trình đã được xóa thành công.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500