Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tạo và quản lý tài khoản [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/10/2015

Tạo và quản lý tài khoản [LG webOS TV][

How to use Cách tạo tài khoản?

 

            Bạn cần phải đăng nhập để tải về các ứng dụng từ LG Contents Store Trong Quản lý tài khoản, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để tạo ra một tài khoản LG mới.

             1. NhấnHome trên điều khiển và chọnsetting phía trên bên phải

             2. chọn advanced setting General     Account Management.

 

             3. chọn  CREATE ACCOUNT. đọc và chấp nhận điều khoản.

 

             4. Vào ID và password.  ID của bạn phải có địa chỉ email .

 

             5. vào ngày sinh của bạn.

 

             6. chọn OK. đi tiếp Tới email của bạn để xác minh địa chỉ email của bạn. Hãy kiểm tra email của bạn trước khi hết thời gian.

             7. Đăng nhập với tài khoản mới của bạn để bắt đầu sử dụng dịch vụ.

             ● Kết nối Internet là cần thiết để tạo ra một tài khoản..

             ● Thông tin bắt buộc có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia.

             ● ID hiện tại không sử dụng một địa chỉ email có thể được chuyển đổi sang địa chỉ email của bạn.
             ● Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.
             ● Bạn có thể bị hạn chế từ các dịch vụ tùy thuộc vào độ tuổi của bạn..

 

 

how to use Cách quản lý tài khoản LG Account?

 

             1. Nhấnhome sau đó chọnsetting phía trên bên phải

             2. tiếp tục advanced setting   General Account Management để đăng nhập vào .

 

            

            Thông Tin Cá Nhân

             Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản hiện đang đăng nhập.
             Bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc nhấn EDIT để chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

             Thông Tin Thanh Toán
             Bạn có thể thêm hoặc xóa các phương thức thanh toán.
               Để có được người lớn hoặc nội dung trả tiền, bạn phải thêm một phương thức thanh toán. Nhấn  ADD PAYMENT INFORMATION để thêm vào. 

 

             Yêu cầu thanh toán

            

Bạn có thể xem lịch sử mua hàng của bạn thông tin thanh toán. Bạn có thể xóa lịch sử mua hàng của bạn. Bạn cũng có thể kích hoạt / tắt thanh toán tự động cho bất kỳ nội dung.

            

             ● Tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500