Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách khóa ứng dụng tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Muốn khóa ứng dụng trên tivi Web OS làm thế nào?

 

   Trả lời:

 

*  B1:  Trên điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) >> nhấp vào biểu tượng

  Bánh răng cài đặt góc trên phải màn hình

 

 

B2:  Vào cài đặt nâng cao

 

 

B3:  Vào mục An Toàn, chọn Bật

 

 

B4:  Vào mục khóa ứng dụng :

 

 

B5:  Chọn ứng dụng cần khóa, nhấn OK( con lăn)

 

 

B6: Tiếp tục nhấn OK

 

Như vậy là ứng dụng bạn chọn đã được khóa. Muốn mở khóa chỉ cần chọn vào ứng dụng

đó rồi nhấn OK, sẽ tự mất khóa.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500