Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách đổi mật khẩu tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Mật khẩu tivi LG là gì, và cách đổi mật khẩu của dòng Web OS 2.0 như thế nào?

 

   Trả lời:

 

* Mật khẩu mặc định của tivi LG là 0000.

 

   Cách đổi mật khẩu:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) > chọn vào biểu tượng bánh răng

cài đặt góc trên bên phải màn hình.

 

 

* B2: Vào cài đặt nâng cao

 

 

* B3: Vào An Toàn> chọn Bật

 

 

B4:  Chọn vào mục Đặt lại mã Pin

 

 

* B5:  Nhập mã hiện tại để đặt lại mã. Nếu là lần đầu cài đặt thì mã mặc định ban đầu

của tivi LG là 0000. Nhập 0000 vào rồi nhấn OK

 

 

* B6:  Nhập mã Pin mới> nhấn OK

 

 

* B7:  Xác nhận lại mã Pin mới vừa tạo> Nhấn OK.

 

 

 Như vậy là mật khẩu tivi đã được đổi. Bạn lưu ý nên nhập mật khẩu dễ nhớ. Vì khi quên mật

khẩu thì bắt buộc phải có kĩ thuật viên đến nhà cài đặt lại.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500