Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách thay đổi kích thước con trỏ chuột tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi :

 

* Cách thay đổi kích thước con trỏ trên tivi Web OS ?

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) >> chọn biểu tượng bánh răng cài đặt.

 

 

* B2: Đối với tivi Web OS 2.0 thì vào mục cài đặt nâng cao

 

 

* B3: Chọn vào mục Khả năng truy cập> nhấn OK> Tùy chịn con trỏ> nhấn OK

 

 

*B4: Chọn kích thước con trỏ theo ý muốn, nhấn OK

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500