Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sử dụng HDMI ULTRA HD deep colour [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015

Sử dụng HDMI ULTRA HD Deep Colour  [LG webOS TV]

how to use Sử dụng HDMI ULTRA HD Deep Colour 

             home  settings  advanced setting Picture HDMI ULTRA HD Deep Colour

 

            Nếu các thiết bị kết nối cổng đầu vào cũng hỗ trợ ULTRA HD Deep Colour, hình ảnh của bạn có thể được rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, nếu thiết bị không hỗ trợ nó, nó có thể không hoạt động đúng. trong trường hợp đó, kết nối điện thoại với một cổng HDMI khác nhau hoặc thay đổi thiết lập ULTRA HD Deep Colour của TV để OFF.

             Hỗ trợ độ phân giải hiển thị

             - On: Supports 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0).

             - Off: Supports 4K@60 Hz (4:2:0).

 

 

             4K @ 50/60 Hz Support Format    

Resolution

Frame rate (Hz)

Colour Depth/Chroma Sampling

8 bit

10 bit

12 bit

3840 x 2160p
4096 x 2160p

50.00
59.94
60.00

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:01)

YCbCr 4:2:2*

YCbCr 4:4:4*

-

-

RGB 4:4:4*

-

-

* Hỗ trợ khi HDMI ULTRA HD Deep Colour được cài đặt là Bật.

 

             ● Tính năng này chỉ có sẵn trên một số mô hình có hỗ trợ ULTRA HD Deep Colour.

              Vị trí của các cổng khác nhau tùy thuộc model.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500