Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách cài đặt mạng có dây [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015
Cách cài đặt mạng có dây [LG webOS TV]
how to use Cách cài đặt mạng có dây 
            HOME button on the remote control  Setting icon  Advanced Settings icon  Network Wired Connection (Ethernet)
 
             image
 
             image
 
             image
 
            Các TV sẽ được kết nối tự động với mạng nếu một kết nối cáp được thành lập.
             Để thay đổi cài đặt kết nối mạng, chọn Edit in Network Settings.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500