Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Thưởng thức [LG webOS TV] Internet

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

Thưởng thức [LG webOS TV] Internet

how to use Cách sử dụng trình duyệt Web

           

Bạn có thể nhập các trang web khi bạn nhập vào địa chỉ web trên URL Bar. f bạn nhập vào từ tìm kiếm, nó sẽ tìm thấy các thông tin về cơ sở từ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm.

           1. Nhấnhome trên DK và chọnoption góc phải bên trái của màn hình.

           2. Chạy ứng dụng Web Browser 

           image

 

           Với các trang hiện tại, bạn có thể nhanh chóng thêm vào hoặc xóa từ Bookmarks. Tải lại trang hiện tại. Phóng to hoặc ra khỏi màn hình.

           Bookmarks : Bạn có thể mở hoặc xóa danh sách bookmark.

           History : Bạn có thể mở hoặc xóa danh sách lịch sử.

           Settings : Bạn có thể cấu hình các thiết lập đơn giản cho các trình duyệt.
           Encoding : Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ khi nội dung không được hiển thị đúng trên trang web.

           Bạn có thể sử dụng các trình duyệt trong chế độ toàn màn hình.

           Để trở lại màn hình ban đầu, sử dụng từ xa Magic để di chuyển con trỏ đến đỉnh của màn hình.

           Exit Full Screen sẽ hiển thị.

           - The Web Browser chỉ hỗ trợ phương tiện truyền thông HTML5 không Flash Plug-in.

           - The Web Browser không hỗ trợ cài đặt plug-in 

           - On the Web Browser, có thể không có khả năng chạy các tập tin Play media trong các định dạng khác so với:
           JPEG/PNG/GIF

           - The Web Browser có thể bị đóng cửa nếu có không gian bộ nhớ không đủ.

           - On the Web Browser, chỉ các font được ẩn trong các TV sử dụng. Do vậy, có thể là văn bản 

            hiển thị trong các phông chữ khác nhau hơn so với những nội dung trên PC.

           - The Web Browser không hỗ trợ tập tin và tải về phông chữ.

           - Web Browser là một trình duyệt TV, nó có chức năng khác nhau hơn so với các trình duyệt máy tính.

           - Web Browser là một trình duyệt TV, một số nội dung có thể không đúng cách chạy.

           - Phạt cảnh cáo đối với trẻ em truy cập nội dung không phù hợp sản phẩm này có thể được kết nối với Internet.
              Truy cập vào một số các ứng dụng, bao gồm cả trình duyệt web, có thể được hạn chế để chặn nội dung trực tuyến không phù hợp.

            cấu hình cài đặt tronghome  settings  advanced setting Safety.

 

 

          Cài đặt Web Browser

           nhấnwebsetting ở góc phải trên cùng của màn hình và chọn Settings.

 

           On Startup

           Bạn có thể thiết lập các trang khởi động của trình duyệt để Mở

           New Tab page / Continue where I left off / Home page:.

 

           Search Engines

           Bạn có thể chọn các công cụ tìm kiếm mặc định.

           Private Browsing

           Bạn có thể cấu hình các thiết lập không để lại bản ghi sau khi tìm kiếm.

 

           Site Filtering

           Approved Sites : Bạn có thể cấu hình các thiết lập để mở các trang web đã đăng ký trước đây .

           Blocked Sites : Bạn có thể cấu hình các thiết lập để ngăn chặn các trang web cụ thể           

Để sử dụng chức năng lọc trang web, bạn nên nhập mật khẩu TV.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500