Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Kênh / dò chương trình [LG webOS TV]

Hoạt động

Kênh / dò chương trình [LG webOS TV]

function Tự động Thiết lập kênh / Chương trình  

         Home  Settings advanced setting Channels/Programmes Channel/Programme Tuning

            Auto Tuning

 

            image

 

            image

 

            image

 

            image            

 

           Tự động điều chỉnh các kênh / chương trình.

            Chọn quốc gia nơi TV được sử dụng. Kênh / cài đặt Chương trình thay đổi tùy thuộc trên quốc gia bạn chọn.
            2. Bắt đầu tự động dò.
            3. Cài đặt dò theo hướng dẫn trên màn hình 

           ●  Nếu nguồn đầu vào  không được kết nối đúng, đăng ký kênh / chương trình có thể không hoạt động .

           ● Tự động dòchỉ tìm thấy kênh / chương trình đang phát sóng.

           ● Nếu  an toàn được bật, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu.

how to use Làm thế nào để sử dụng bản hướng Điều chỉnh

           home  settings  advanced setting Channels/Programmes Channel/Programme Tuning

            Manual Tuning

 

            image

 

           Điều chỉnh kênh / chương trình bằng tay và lưu kết quả.
            Đối với phát thanh truyền hình kỹ thuật số, cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu có thể được kiểm tra.

           ● Bạn cũng có thể điều chỉnh tần số (kHz) và băng thông (MHz).

 

*Câu hỏi bắt buộc