Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách cài đặt mạng không dây[LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015
Cách cài đặt mạng không dây[LG webOS TV] [
how to use  Cách cài đặt mạng không dây

            HOME button on the remote control  Setting icon  Advanced Settings icon  Network Wi-Fi Connection

            image

 

            image

 

            image

 

            Nếu bạn đã đặt TV lên cho một mạng không dây,
            bạn có thể kiểm tra và kết nối với mạng Internet không dây có sẵn
.     

 

 

              Thêm một mạng không dây ẩn

            Nếu bạn nhập vào tên của mạng lưới trực tiếp, bạn có thể thêm một mạng không dây.

            image

 

 

            Kết nối thông qua WPS PBC.

            Kết nối dễ dàng khi các nút của một AP không dây hỗ trợ PBC được nhấn.

            image

 

    

            Kêt ối tông qua  WPS PIN.

          Kết nối dễ dàng khi PIN của AP không dây mà bạn muốn kết nối tới được nhập vào các trang web cấu hình AP.

.

            image

 


            
Advanced settings

            If you input the information of network directly, you can enter a wireless network. 

            image

 

            For some models, you must connect a Wi-Fi/Bluetooth dongle

               (provided as an accessory or sold separately) to use this function.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500