Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] LG Photo Editor

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015
[LG webOS TV] LG Photo Editor

 

how to use Cách sử dụng LG Photo Editor

 

          Bạn có thể chỉnh sửa ảnh chụp màn hình, hình ảnh chụp bằng máy ảnh của bạn, hoặc hình ảnh được lưu trong USB đã kết nối.

           1.Nhấnhome và chọnoption 

ở góc dưới bên phải của màn hình.

           2. Khởi chạy LG Photo Editor.

 

          photo editor

 

           save : Bạn có thể lưu hình ảnh.

           undo : Bạn có thể hoàn tác hành động cuối cùng biểu diễn trong trang trí.

           erase : Bạn có thể xóa trang trí.
           decorate photo : Bạn có thể trang trí hình ảnh của bạn trong một loạt các công cụ và dán.
           cut : Bạn có thể loại bỏ các khu vực mà bạn muốn trong một loạt các hình dạng.

           select : Bạn có thể chọn khu vực bạn muốn phóng to, thu nhỏ hay xoay.
           import : Bạn có thể nhập hình ảnh mong muốn.

           hide menus : Bạn có thể ẩn các menu.

 

 

           ● Bạn chỉ có thể sử dụng với DK Magic.

           ● Bạn không thể kiểm soát bằng cách sử dụng chức năng nàyup arrow/down arrow/left arrow/right arrow nút điều khiển từ xa.

           ● Nếu bạn làm việc rất nhiều bằng cách sử dụng các công cụ vẽ, TV có thể làm chậm

           ● Khi mỗi đối tượng trang trí chồng chéo, theo thứ tự là bút, giấy dán tường, và hình ảnh từ trên đầu.

           ● Bạn không thể nhập hình ảnh lớn hơn 2MB.

           ● Những hình ảnh chụp tính năng trên sản phẩm này được cung cấp cho cá nhân và
               sử dụng phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng thương mại của các hình ảnh có bản quyền chiết xuất bằng cách sử dụng như thế
               hình ảnh tính năng chụp có thể là một hành vi xâm phạm quyền tác giả và là một tên tội phạm
               hành vi phạm tội. LG khẳng định không chịu bất kỳ trách nhiệm phân phối bất hợp pháp hoặc sử dụng các hình ảnh có bản quyền như cho mục đích thương mại
.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500