Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng kiểm tra hình ảnh LG webOS TV

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

Cách sử dụng kiểm tra hình ảnh LG webOS TV

 

how to use Cách sử dụng kiểm tra hình ảnh

             home  settings  advanced setting Picture Picture Test

 

             Trước hết, bắt đầu thử nghiệm hình ảnh để xem liệu đầu ra tín hiệu video là bình thường, sau đó chọn liệu có phải là một lỗi.
              Nếu không có vấn đề trong hình kiểm tra, kiểm tra các thiết bị bên ngoài được kết nối hoặc tín hiệu phát sóng.

how to use  Cách sử dụng kiểm tra hình ảnh 3D
 
            HOME button on the remote control  ►  settings  ►  Advanced Settings icon ►  Picture ►  3D Picture Test
 
            Bạn nên mang một cặp kính 3D để kiểm tra Hình ảnh 3D.
            Sau khi kiểm tra các hình ảnh 3D, chọn nút trên màn hình.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500