Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Việc kết nối 3G/4G ?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

Việc kết nối  3G/4G ? [LG webOS TV] ?

 

function Việc kết nối  3G/4G ? 

 

            Tính năng này cho phép TV để kết nối với mạng sử dụng mạng 3G / 4G.

 

            ● Để sử dụng tính năng này, bạn cần có một 3G / 4G USB dongle . Nếu bạn muốn mua
                 3G / 4G USB dongle, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ 3G / 4G trong khu vực của bạn.

            ● 3G / 4G tương thích USB dongle  có sẵn với chỉ dongle được chọn.

                 tránh sự phiền hà, nên được khuyến khích  kiểm tra các chức năng của dongle trong TV.

                3G : E173, E1731, E1732, E303c, E369 
                4G : E392u-92

 

            ● Tốc độ duyệt web có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng tín hiệu 3G / 4G.

 

            ● Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số quốc gia.

 

           Kết nối với  mạng bằng 3G / 4G USB dongle           

            1. Nếu bạn kết nối USB dongle 3G / 4G với TV thông minh, TV sẽ tự động
                 kết nối với  mạng.

            2. Nếu kết nối mạng chậm và không ổn định, đi đếnhome  settings  advancced setting 

                ► Network 3G/4G Connection 3G/4G Network Status và

                chọn Reconnect.

 

            3. Nếu kết nối vẫn tiếp tục thất bại, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ 3G / 4G.

            ●  Nếu bạn muốn thiết lập các điểm truy cập bằng tay, đi đến Home   settings   advanced setting 

               ► Network 3G/4G Connection Access Point Setting, chọn 

                Điểm truy cập bạn muốn thiết lập, sau đó chọn Edit vàoAPN, Dial No., User Name,

               và Password. (

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500