Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm thế nào tôi có thể tối ưu hóa các thiết lập âm thanh?[LG webOS TV]

Hoạt động

Làm thế nào tôi có thể tối ưu hóa các thiết lập âm thanh?[LG webOS TV]

 

function Điều chỉnhđồng bộ AV           

    home  settings  advanced setting Sound AV Sync Adjustment

 

              Điều chỉnh đồng bộ hóa âm thanh từ loa mà là làm việc.
               Càng gần đến dấu trừ (-), còn thời gian đầu ra âm thanh. Càng gần đến dấu cộng (+), nhanh hơn tốc độ âm thanh đầu ra so với mặc định.

              Bypass: Kết quả đầu ra tín hiệu phát sóng hoặc các âm thanh từ các thiết bị bên ngoài mà không cần bất kỳ sự chậm trễ âm thanh.
                                Các âm thanh có thể được xuất ra trước khi các video vì thời gian của truyền hình cần để xử lý các đầu vào video

.

 Sử dụng tối ưu hóa âm thanh

              home  settings  advanced setting Sound Sound Optimizer

              Chế độ này sẽ tối ưu hóa âm thanh dựa trên các thiết lập TV.

 

              Off

              Chế độ âm thanh chung.

 

              Loại đứng

              Tối ưu hóa âm thanh khi TV được cài đặt trên một đứng và khoảng cách giữa TV và các bức tường phía sau 30 cm hoặc ít hơn.

             Loại treo tường

              Tối ưu hóa âm thanh khi truyền hình được gắn trên tường.

              Các mục cấu hình khác nhau tùy thuộc vào model.

*Câu hỏi bắt buộc