Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Các vấn đề về phát lại đoạn phim [LG webOS TV] SmartShare

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015
Các vấn đề về phát lại đoạn phim [LG webOS TV] SmartShare

 

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề dưới đây trong khi sử dụng sản phẩm, xin vui lòng kiểm tra như sau:
Có thể không có vấn đề với sản phẩm.

symptom Tôi không thể tìm thấy một tập tin trong Video.

             - Kiểm tra xem các tập tin trên thiết bị lưu trữ USB có thể được đọc bởi một máy tính
             - Kiểm tra xem các phần mở rộng tập tin được hỗ trợ.

symptom Tôi nhận được thông báo "Tập tin này không được hỗ trợ" hoặc 
  âm thanh được chạy bình thường nhưng video thì không .
             - Kiểm tra xem các tập tin mà không đóng bất kỳ vấn đề trên máy nghe nhạc video trên PC.
                (Kiểm tra thiệt hại file)
              - Kiểm tra độ phân giải được hỗ trợ.
              - Kiểm tra xem các codec video / âm thanh được hỗ trợ.
              - Kiểm tra xem các khung được hỗ trợ.
 
symptom Tôi nhận được một thông báo nói rằng "âm thanh này không được hỗ trợ" hoặc
video đang phát bình thường nhưng không âm thanh .
             - Kiểm tra xem các tập tin mà không đóng bất kỳ vấn đề trên máy nghe nhạc video trên PC.
                (Kiểm tra thiệt hại file)
              - Kiểm tra các định dạng âm thanh được hỗ trợ.
              - Kiểm tra tốc độ bit được hỗ trợ.
              - Kiểm tra tỷ lệ mẫu được hỗ trợ.
symptomTôi không thể nhìn thấy phụ đề.
 
           - Kiểm tra xem các tập tin mà không đóng bất kỳ vấn đề trên máy nghe nhạc video trên PC.
                (Kiểm tra file bị phá hủy)
              - Kiểm tra xem các video và file phụ đề có cùng tên.
              - Ngoài ra kiểm tra cả các tập tin video và các file phụ đề trong cùng một thư mục.
              - Kiểm tra xem các định dạng file phụ đề được hỗ trợ.
              - Kiểm tra các ngôn ngữ được hỗ trợ.
            (Bạn có thể kiểm tra ngôn ngữ của các tập tin phụ đề bằng cách mở tập tin trong Notepad.)
             ● Thông tin về dịch vụ khách hàng cho các vấn đề sản phẩm có sẵn
                in home  settings  advanced setting General About This TV on the TV.
 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500