Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể chỉnh sửa các kênh / chương trình?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

Tôi có thể chỉnh sửa các kênh / chương trình?[LG webOS TV]

how to use Tôi có thể chỉnh sửa các kênh / chương trình?

           home  settings  advanced setting Channels/Programmes Channel/Programme Manager

 

            image

 

            image

 

            image

 

          Sửa các lưu kênh / chương trình.
            Đặt làm kênh yêu thích / chương trình, block / unblock kênh / chương trình, bỏ qua kênh / chương trình  của kênh / chương trình lựa chọn.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500