Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không chụp ảnh màn hình tivi được

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi có tivi Web OS, có chức năng chụp  ảnh màn hình, khi tôi vào mạng tìm kiếm

  những bức ảnh rất đẹp, tôi muốn chụp lại để lưu vào bộ nhớ trong tivi mà không

  chụp được là tại sao?

 

  Trả lời:

 

* Chức năng chụp ảnh màn hình chỉ chụp được trong mục Live Tivi. Khi bạn

  truy cập mạng internet thì không thực hiện được chức năng chụp ảnh màn hình.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500