Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách xóa lịch sử trang web đã truy cập trên tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

  Câu hỏi:

 

* Cách xóa lịch sử trang web đã truy cập trên tivi Web OS?

 

   Trả lời:

 

* Khi danh sách trang web truy cập quá nhiều, có thể tivi sẽ báo bộ nhớ đầy hoặc

 tốc độ truy cập sẽ bị chậm, Một giải pháp đó là xóa danh sách các trang web đã

 truy cập.

 

   Cách làm:

 

* B1:   Trên điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) > vào mục Trình Duyệt

 

 

* B2:  Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên bên phải màn hình tivi> nhấn OK

 

 

* B3: Chọn vào mục Lịch sử> nhấn OK

 

 

* B4:  Danh sách các trang đã truy cập sẽ hiện ra

 

 

* B5: Muốn xóa tất cả các trang, thì chọn vào mục Xóa tất cả> nhấn OK

 

 

* B6:  Muốn lựa chọn xóa trang web cần xóa , tích vào trang cần xóa

 

 

* B7:   Chọn vào mục Xóa nội dung đã chọn> nhấn OK

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500