Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Chức năng AV Sync trong tivi Web OS 2.0 có tác dụng gì

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi thấy trong phần cài đặt âm thanh của tivi Web OS 2.0 có mục Điều chỉnh AV Sync,

  Nếu bật hay tắt thì có tác dụng gì?

 

   Trả lời:

 

* Chức năng AV Sync khi bạn chọn chế độ bật có tác dụng để hình ảnh khớp tiếng.

 Do tivi tích hợp kĩ thuật số, thỉnh thoảng tín hiệu AV không được truyền cùng lúc, vì vậy

 việc truyền hình sẽ chậm hơn truyền tiếng, hơn nữa việc chuyển đổi tín hiệu hình tương tự

 sang tín hiệu số mất thời gian, điều đó sẽ dẫn đến xem hình ảnh trên màn hình và âm thanh

 từ loa không cùng lúc. Khi bật chức năng AV Sync, có thể cài đặt thời gian trễ cho tín hiệu

 tiếng để có hình ảnh và âm thanh cùng lúc.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500