Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Đuôi định dạng hỗ trợ của tivi 2014

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi đang dùng tivi 2014, muốn gắn USB hoặc ổ cứng cho tivi nhưng không rõ

tivi hỗ trợ những đuôi định dạng nào?

 

  Trả lời:

 

* Đuôi định dạng tivi hỗ trợ trong file đính kèm (phần  sheet 2014_newmodel_list)

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500