Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tổng số kênh KTS DVBT2 miễn phí thu được vào 7/2015.

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Thông tin chương trình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Hiện tại tivi có tích hợp đầu thu KTS DVBT2 thu bao nhiêu kênh KTS miễn phí?

 

   Trả lời:

 

* Hiện tại đến tháng 7/2015, các khách hàng có tivi tích hợp đầu thu KTS DVBT2 hoặc tivi cũ

 có gắn thêm đầu thu KTS DVBT2 thuộc Hà Nội, Hải Phòng, HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ có thể

 thu được trên 40 kênh truyền hình KTS và hơn 3 kênh HD.

* Dưới đây là danh sách kênh của 3 Thành Phố lớn : Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

( file đính kèm)

* Lưu ý: Số kênh bắt được phụ thuộc vào vị trí thu sóng, vùng phát sóng, chất lượng ăng ten.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500