Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS khi đang ghi chương trình mà tắt tivi bằng khiển có ghi tiếp được không?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Tivi Web OS khi đang ghi chương trình mà tắt tivi bằng khiển có ghi tiếp được không?

 

   Trả lời:

 

* Khi bạn đang thực hiện ghi chương trình của tivi Web OS, bạn tắt nguồn tivi bằng điều khiển,

 tivi vẫn tiếp tục ghi chương trình. Chỉ khi bạn rút nguồn tivi thì tivi sẽ dừng ghi và tự lưu lại.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500