Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sắp xếp kênh chương trình tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cài đặt kênh thường dùng
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi có dùng tivi Web OS 2.0, làm sao để sắp xếp kênh chương trình?

 

   Trả lời:

 

* Tivi Web OS 2.0 có giao diện hơi khác so với Web OS 1.0 trong mục sắp xếp

chương trình. Bạn có thể tham khảo cách làm sau.\

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) vào biểu tượng bánh răng cài đặt

 

 

* B2: Vào mục Cài đặt nâng cao

 

 

* B3: Vào mục Kênh> Trình quản lý kênh

 

 

* B4:  Chọn vào biểu tượng hai mũi tên lên xuống góc trên bên phải màn hình> nhấn OK

 

 

* B5:  Chọn vào kênh muốn chuyển( ví dụ ở đây kênh ANTV đang nằm kênh số 1, muốn

chuyển sang kênh số 4) , tích vào kênh ANTV (DTV 1)

 

 

B6:  Chọn kênh muốn chuyển đến ( kênh số 4) và nhấn OK

 

 

 

B7: Chọn vào mũi tên ở giữa hai cột( Di chuyển) nhấn OK.

 

 

B8: Tiếp tục chọn vào Di chuyển nhấn OK

 

 

* Như vậy kênh ANTV đang ở kênh 1 đã chuyển sang kênh 4

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500