Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt kênh yêu thích cho tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cài đặt kênh thường dùng
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Muốn cài đặt kênh yêu thích cho tivi Web OS 2.0 làm thế nào?

 

  Trả Lời:

 

* Để xem nhanh các kênh yêu thích, bạn có thể cài đặt các kênh đó vào mục

kênh yêu thích, có 4 mục yêu thích A, B, C , D. Tham khảo cách làm sau.

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên  điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) rồi chọn vào biểu tượng bánh răng cài đặt

 

 

* B2: Chọn vào mục cài đặt nâng cao

 

 

* B3:  Vào mục Kênh> Trình quản lý kênh> chọn vào biểu tượng ngôi sao ( cài đặt yêu thích)

 

 

* B4: Chọn vào kênh yêu thích> nhấn OK

 

 

* B5:  Chọn vào biểu tượng mũi tên ở giữa hai cột, chọn mũi tên phía trên( Đặt)

 

 

* B6: Muốn Hủy, chọn vào kênh cần hủy, chọn vào mũi tên ngược lai vừa rồi( Hủy)

 

 

 

* Sau khi đặt xong danh sách kênh Yêu thích A, có thể chọn danh sách cho B, C, D

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500