Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sử dụng chức năng Soft AP

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt mạng không dây
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Câu hỏi:

 

* Cách sử dụng chức năng Soft AP như thế nào?

 

  Trả lời:

 

* Một số model TV LG có chức năng Soft AP thì mới có thể sử dụng chức năng này.

 

  Cách làm:

 

* Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) > cài đặt> mạng> Soft AP> Bật.

* Mã khóa bảo mật:

- Đặt số bảo mật Wi-Fi

- Bạn có thể đặt mã khóa bảo mật là kết hợp của chữ cái tiếng Anh và số với độ dài

từ 8> 64 kí tự.

- Cài đặt mật khẩu mặc định ban đầu là : LG123456.

* Lưu ý:

- Khi bật Soft AP tivi phải bật và có kết nối mạng có dây

- Có thể kết nối tối đa 4 thiết bị bên ngoài

- Chức năng Soft AP bật thì chức năng Wi-Fi Direct và Miracast không khả dụng.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500