Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách xóa Ứng dụng tải về của dòng tivi Netcast 4.5

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Cách xóa ứng dụng tải về của tivi dòng Netcast 4.5?

 

   Trả lời

 

* Bạn có thể xóa các ứng dụng tải về  của dòng tivi Netcast 4.5. Tham khảo các làm file đính kèm


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500