Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ứng dụng LG TV Remote Web OS có dùng được cho tivi Web OS 2.0 không

  • Ứng dụng
  • Ứng dụng trên App Store không hoạt động
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/30/2015

 Câu hỏi:

 

 * Ứng dụng LG TV Remote Web OS (để điện thoại làm điều khiển tivi ),

 có dùng được cho tivi Web OS 2.0 không?

 

  Trả lời:

 

* Ứng dụng LG TV Remote Web OS chỉ sử dụng được cho dòng tivi hệ điều hành Web OS 1.0,

 Tivi sử dụng hệ điều hành Web OS 2.0 tương thích với  ứng dụng LG TV Plus.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500