Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tần số quét là gì?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2015

  Câu hỏi

 

* Định nghĩa tần số quét của tivi là gì?

 

   Trả lời:

 

*  Tần số quét của tivi ( hay còn gọi là chỉ số chuyển động rõ nét) là tốc độ mà tivi hiển thị

 một hình ảnh mới được tính trong vòng 1s. Tần số quét càng cao thì hình ảnh chuyển động

càng mượt mà.

* Ví dụ: Tần số quét 50Hz có nghĩa là 50 hình/s, tức là trong vòng 1s sẽ xuất hiện 50 hình

chồng lên nhau để tạo thành hình ảnh chuyển động.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500