Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình tivi và khung viền màn hình có khe hở, không khít.

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Di chuyển Menu Trên màn hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2015

   Câu hỏi

 

* Tại sao Màn hình tivi và khung viền màn hình có khe hở, không khít.?

 

   Trả lời

 

* Đây là thiết kế mới của tivi từ năm 2013, nhằm giảm thiểu hiện tượng hở sáng . Các tivi

trước đó, hiện tượng hở sáng rất nhiều. Bên trong lớp màn hình có những tấm đệm chắn để

tránh bụi hay côn trùng đi qua khe hở đó vào tivi, Nên Khách hàng hoàn toàn yên tâm sử

dụng sản phẩm.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500