Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ứng dụng Youtube báo lỗi Không thể tải được (65)

  • Ứng dụng
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/11/2015

  Câu hỏi

 

* Tivi Web OS vào ứng dụng You Tube báo lỗi không thể tải được ( 65)

 

 

  Trả lời:

 

* Đây là lỗi không thể kết nối an toàn( SSL) , Nguyên nhân có thể do cài đặt thời gian

trên tivi khác thời gian thực. Cài đặt lại thời gian.

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) , vào biểu tượng bánh răng cài đặt:

 

 

* B2: Vào mục cài đặt chung

 

 

* B3: Vào mục Ngày & Giờ

 

 

* B4: Chọn giờ hiện tại

 

 

* B5:  Chọn Năm/ Ngày/ Tháng . Chú ý tivi sắp xếp Năm/ Ngày/ Tháng.

 

 

* B7: Sau khi cài đặt đúng, tivi vào lại Youtube bình thường

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500