Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS 2.0, màn hình tối và mờ, khó nhìn

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/13/2015

  Hiện tượng:

 

* Tivi Web OS 2.0 màn hình tối, mờ, khó nhìn.

 

  Nguyên nhân:

 

* Do cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng, màn hình sẽ tối đi

 

  Cách khắc phục

 

* Tắt chế độ tiết kiệm năng lượng

 

B1: Hiện tượng tivi tối và mờ hình, khó nhìn

 

 

B2: Trên điều khiển nhấn nút bánh răng cài đặt> cài đặt nâng cao> Hình ảnh> Tiết kiệm

năng lượng> nhấn OK

 

 

B3: Chọn Tắt > nhấn OK

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500