Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Không nhập được kí tự có sẵn trên điều khiển thông minh 2015

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Điều khiển từ xa
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/19/2015

   Câu hỏi:

 

* Tại sao tôi không thể nhập kí tự có sẵn ở trên điều khiển thông minh 2015, nó chỉ ra phím

số, làm sao để nhập được kí tự?

 

   Trả lời:

 

* Trên điều khiển thông minh  2015, bàn phím số có cả các kí tự chữ giống như bàn phím

điện thoại. Tuy nhiên bạn không thể nhập kí tự bằng phím cứng trên điều khiển được, vì điều

khiển là mẫu chung trên toàn thế giới, chức năng này chỉ khả dụng cho một số nước ngoài. Tại

Việt Nam chưa dùng được chức năng nhập kí tự bằng phím cứng trên điều khiển.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500