Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao sau khi rút nguồn, tivi không lưu được ngày, giờ

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt hiển thị / đồng hồ
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/17/2015

  Câu hỏi :

 

* Tại sao sau khi rút nguồn, tivi không lưu được ngày, giờ ?

 

  Trả lời:

 

* Sau khi rút nguồn, tivi sẽ không lưu được cài đặt ngày, giờ vì tivi không có Pin dự trữ khi rút

nguồn giống như máy tính. Trường hợp này bạn cần cài đặt lại ngày giờ. Tuy nhiên đối với tivi

Smart có kết nối internet, thì có thể đặt cài đặt tự động, sau khi rút nguồn, cắm lại, tivi kết nối

mạng internet, khoảng vài phút tivi sẽ tự cập nhật ngày giờ.

* Đối với tivi thường hoặc không kết nối mạng, thì bắt buộc phải cài lại theo cách thủ công.

 

  Cài đặt

 

* Tivi sau khi rút nguồn, Phần ngày , giờ đã yêu cầu cài đặt theo cách thủ công.

 

 

* Nhưng nếu tivi đã kết nối mạng thành công, chỉ vài phút, tivi sẽ tự cập nhật lại Ngày & Giờ khi đặt là

Đặt tự động.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500