Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách lựa chọn bài hát theo chất lượng video trên Zing MP3 của tivi Netcast 2015

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Cách lựa chọn bài hát theo chất lượng video trên Zing MP3 của tivi Netcast 2015.

 

  Trả lời:

 

* Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bài hát theo chất lượng video như 480P, 720P.. Bạn có thể

tham khảo cách làm sau.

 

  Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn vào nút Smart

 

 

* B2: Chọn vào ứng dụng Zing MP3, nhấn OK

 

 

* B3: Chọn vào mục Thiết lập

 

 

* B4: Chọn vào mục Chất lượng video. Bạn sẽ lựa chọn chất lượng theo các mức như 480P ,

720P, ...

 

 

Nguồn ảnh: dienmayxanh

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500