Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Sau khi nâng cấp Web OS 1.0 lên Web OS 1.4 thì tivi có sự thay đổi gì?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/22/2015

  Câu hỏi:

 

*  Sau khi nâng cấp Web OS 1.0 lên Web OS 1.4 thì tivi có sự thay đổi gì?

 

  Trả lời:

 

* Tivi Web OS 1.0 khi nâng cấp lên Web OS 1.4 sẽ có giao diện và một số chức năng giống

như Web OS 2.0. Tốc độ xử lý, và khởi động cũng nhanh hơn một chút.

Dưới đây là một số hình ảnh thay đổi của tivi Web OS 1.0 lên Web OS 1.4.

 

- Có thêm ứng dụng thêm kênh yêu thích My Program

 

 

- Có thêm quick menu

 

 

 

- Có thêm Danh mục kênh và ghi chương trình khi di con chuột sang bên phải cạnh bên màn hình

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500