Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao Tivi Web OS cứ hiển thị chữ You tube chạy các góc màn hình?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/25/2015

  Câu hỏi:

 

*  Tại sao Tivi Web OS cứ hiển thị chữ You tube chạy các góc màn hình?

 

 

 

 

 

  Trả lời:

 

* Do tivi có chức năng Trình bảo vệ màn hình. Khi bạn bật chức năng này, nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ

bạn không có thao tác gì tác động lên tivi khi bạn đang vào ứng dụng. Tivi sẽ tự động chuyển về chế độ

bảo vệ màn hình, để tránh trường hợp hình ảnh hiện tại có thể tạo một dư ảnh bị cháy trên màn hình, có thể

là vĩnh viễn. Vì thế nên để chế độ này là Bật.

 

  Cách làm:

 

*  Trên điều khiển nhấn nút Home   > vào biểu tượng bánh răng   > Vào cài đặt nâng cao

 > Cài đặt chung >Trình bảo vệ màn hình > Bật.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500