Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Thùng hộp tivi có ghi tivi có chức năng Smart Mobile Link , đó là chức năng gì?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/24/2015

  Câu hỏi:

 

* Thùng hộp tivi có ghi tivi có chức năng Smart Mobile Link , đó là chức năng gì?

 

  Trả lời:

 

* Đó chính là chức năng MHL , để kết nối điện thoại với tivi qua dây MHL . Nếu như điện thoại

có hỗ trợ tính năng MHL , sẽ dùng dây MHL , một đầu nhỏ gắn với cổng sạc của điện thoại, đầu

dây còn lại gắn vào cổng HDMI/MHL của tivi. Toàn bộ hình ảnh, âm thanh, màn hình điện thoại sẽ

được chia sẻ lên tivi.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500