Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS 2.0 vào phần cài đặt âm thanh báo bị vô hiệu hóa

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/31/2016


symptom Câu hỏi :


Tivi Web OS 2.0 khi vào phần cài đặt âm thanh trong quick menu báo bị vô hiệu hóa.

    Nguyên nhân và cách khắc phục ?


         

cause Nguyên nhân:

       

Do cài đặt phần chế độ âm thanh Smart là bật. Chỉ cần chuyển thành Tắt là được.

       

how to fix Cách làm:


B1: Trên điều khiển nhấn vào nút cài đặt  >> vào cài đặt nâng cao  >>

Vào phần Âm thanh > Chế độ âm thanh smart > Tắt


         

         

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500