Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nghe thấy đọc chữ trên màn hình.

  • Vấn đề - âm thanh
  • Cài đặt âm thanh
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/26/2016

Tôi nghe thấy đọc chữ trên màn hình.


 Chức năng

Chức năng đọc màn hình cho người khiếm thị 


 Cách cài đặt

Dùng điều khiển [Smart] hoặc vào [Menu cài đặt] [Cài đặt chung] [Đọc màn hình] 

※ Nếu bạn không muốn chức năng này hoạt động bạn vào chế độ "tắt".

Với TV  WebOS  sau năm 2014 bạn vào

[Home]  [Cài đặt] → [Cài đặt nâng cao] [Khả năng truy cập] [Đọc màn hình]

※ chon “tắt ” nếu bạn không cầnPhản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500