Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Có những điểm chấm nhấp nháy

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Mất điểm ảnh hoặc có điểm ảnh màu trên màn hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/26/2016

Có những điểm chấm nhấp nháy.


Hiện tượng 

Bạn phát hiện thấy những điểm chấm trên ở một số vị trí trên màn hình


Cách khắc phục

1. Nếu bạn có sẵn ảnh trong USB bạn có thể kiểm tra xem các điển chấm có còn xuất hiện trên vị trí đó nữa không.

2. Nếu hiện tượng chỉ xuất hiện khi kết nối set-top box hoặc kết nối với thiết bị khác, hay kiểm tra thiết bị kết nối.  

3. Nếu hiện tượng đó chỉ xuất hiện trên một kênh hoặc chương trình nào đó. Điều này có thể do đài truyền hình thong báo tình trạng đó cho đài truyền hình.          


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500