Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách cài đặt chế độ xem 3D như thế nào?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/29/2016

Cách cài đặt chế độ xem 3D như thế nào?


  Cách khắc phục  

- Cổng đầu vào hỗ trợ  hiệu ứng 3D là những cổng  HDMI/RGB-PC/USB/DLNA/Component/DTV signal.

※ Cổng vào hỗ trợ hiệu ứng 3D mỗi cổng có đặc tính khác nhau  xem công dung bang dưới

Định dạng được hỗ trợ như sau:

Cáp HDMI hỗ trợ hiệu ứng 3D từ thiết bị ngoại vi như  (set-top box, blue-ray, PC, etc.).

- Chuyển đổi từ 2D sang 3D và điều chỉnh hiệu ứng 3D có sẵn trong một số model, nhưng chế độ chuyển đổi

 hoặc hình ảnh không được giống với nội dung của 3D gốc

             Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500