Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm cách nào có thể kết nối điện thoại Smartphone và TV để xem nội dung trên màn hình TV?

Hoạt động

Làm cách nào có thể kết nối điện thoại Smartphone và TV để xem nội dung  trên màn hình TV?


 Yêu cầu

Kết nối điện thoại Smartphone với  TV sử dung cáp  MHL .


 Cách kiểm tra  

 Cổng Slim và  MHL là phương pháp hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào điện thoại và  model của TV.
 Model điện thoại của LGE dòng cao
 G PRO  tương thích với cổng slim, nhưng những dòng cũ hơn cần cáp MGL để kết nối với TV.
 
Trước khi quyết định mua các loại cáp cần kiểm tra thông số của TV và Điện Thoại để chon đúng loại cáp chuyển đổi. Cách kết nối

Kết nối (MHL) là kết nối để chuyển video và âm thanh từ điện thoại đến TV để xem trên TV.
Kết nối cổng MHL của điện thoại và cổng HDMI của TV với cáp MHL sang HDMI (Cáp được bán riêng).

Một số chuyển đổi không nhận được có khả năng không tương thích.


※ Khi sử dung chuyển đổi 
MHL (cáp MHL sang HDMI ), cần phải kết nối thêm nguồn cho bộ chuyển đổi.
     Cổng
Slim không được bán bởi công ty này


*Câu hỏi bắt buộc