Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV bị nóng.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

TV của tôi bị nóng .
.

 Hiện Tượng

Tất cả các thiết bị điện tử khi hoạt động đều sinh ra nhiệt , và nhiệt độ có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc của sản phẩm như:

- LCD TV
Sản phẩm này ánh sang được tạo bởi bóng đèn và truyền  qua tấm tinh thể long nên tạo ra độ nóng nhất định.
  
 

LED TV

Sản phẩm này ánh sáng được tạo bang 2 cách sử dung đèn LED làm nguồn sang .

① Kiểu trực tiếp  :  Đèn LED được sắp đặt như ô bàn cờ trên toàn màn hình hiển thị.

Kiểu Viền : Thanh LED được lắp quanh viền màn hình.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500