Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi có thể kết nối với các thiết bị bên ngoài?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

Làm thế nào tôi có thể kết nối với các thiết bị bên ngoài?


 Yêu cầu

Có phải bạn muốn kết  nối Chuột, Bàn phím và Game pad với TV không?


  Cách sử dụng

Đối với sản phẩm TV thông minh, bạn có thể kết nối chuột, bàn phím  có dây hoặc không dây game pad đến thiết bị đầu cuối USB.


- Đây là tính năng có sẵn trong TV Smart sản xuất sau năm  2012.

※ Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết  sự tương thích của chuột và bàn phím

mỗi model là khác nhau tùy thuộc vào thông số của model  sản phẩm 
   

- Bàn phím/ Chuôt Bluetooth không được hỗ trợ.   

- Một số ứng dung có thể bị hạn chế.Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500