Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nghe thấy âm thanh nhưng không thấy hình ảnh

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

 Nghe thấy âm thanh nhưng không có hình ảnh.


 Hiện Tượng

Có thể mất một vài giây để hiển thị hình sau khi bật nguồn của sản phẩm  OLED, LED, LCD, PDP .

              

 Cách kiểm tra

Kiểm tra logo LG có hiển thị sau khi bật nguồn không.

Khi sử dung set-top box, kiểm tra xem nguồn đã bật chưa.

※ Đối với TV OLED và một vài model không hiển thị logo LG khi bật nguồn.

Cần gọi ngay cho kỹ thuật viên bảo hành với những hiện tượng sau.

1. Đèn báo nguồn TV nhấp nháy quá 30 giây hoặc nghe thấy âm thanh tíc tích ở phía sau máy .

2. Nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy hình ảnh, và khi nhấn vào nút menu không thấy hiển thị.


[FYI]

PDP.LCD,LED TV  : Thời gian hiển thị sau 10 giây.

※ LCD Wireless TV : 17 ~ 20 giây . (để  kết nối wireless  )
OLED TV : khoảng  15 giây.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500